Anthony van Dyck, 1610 - Three putti with a dog - fine art print

28,99 €

Vergi daxildir. Göndərmə hesablanıb kasada.

Burada hansı növ məhsulu təklif edirik?

This 17th century masterpiece called Three putti with a dog kişi rəssam tərəfindən hazırlanmışdır Entoni van Dyk. Bu gün bu sənət əsəri Rijksmuseum's art collection, which is the largest museum for Dutch art and history from the Middle Ages to the present day. The artpiece, which belongs to the ictimai nəzakətlə təmin edilir Rijksmuseum.Furthermore, the artwork has the following creditline: . The alignment is in square format with a side ratio of 1: 1, yəni mənasını verir uzunluğu eninə bərabərdir. The translator, author, dramaturge, painter, theater director, etcher Anthony van Dyck was an artist from the Netherlands, whose art style can primarily be classified as Baroque. The European artist was born in 1599 Belçikanın Antverpen əyalətinin Antverpen şəhərində Flandriyada vəfat etdi 42 1641-cü ildə Londonda, Böyük Londonda, İngiltərə, Böyük Britaniya.

Sənət əsəri haqqında əsas məlumatlar

Bədii əsərin adı: "Three putti with a dog"
Sənət əsərlərinin təsnifatı: rəssamlıq
Geniş kateqoriya: klassik sənət
dövr: 17th əsr
Yaradılıb: 1610
Əsər yaşı: 410 yaşlı ətrafında
Muzey / yer: Rijksmuseum
Muzeyin yerləşdiyi yer: Amsterdam, Hollandiya
Muzeyin internet səhifəsi: Rijksmuseum
Sənət əsərinin lisenziyası: ictimai
Nəzakət: Rijksmuseum

Rəssamın icmalı cədvəli

Artist: Entoni van Dyk
Əlavə adlar: Dyck Ant. van, von Deycks, A. Vandyk, Antonius van Dyck, Dyck Anthonis van, V. Dycke, von Deyck, Wandick, Anth. van Dyk, Vandick, Antonio Vandych, v. Dychs, Antonio von Dyk, Ant. Vandeick, Vandeik Antoine, Ant. Vandeyck, bandio, Wandyck, Van Dich, van dycke sir anthony, Van. Dyck, Antonie van Dyck, Vandyck Anthony Sir, Vandyck, Vannic, Sir A. Vandyke, Anthonius van Dijck, Antonio van Dyk, Van Dyke, Vandicca, Vandyke Anthony, Antoine van Dyk, Wandih, Antoine Vandick, Van Deick, Vandik Antonio, A. v. Dyk, Vannich, von Dyck, A. van Dijk, A. Van Dick, Dyck Anthonie van, Antony van Dyk, Antonio Vandik, van dyck a., c., Dyck Antoon, Vandyck Anthony, Vandyck Sir Ant., Vandych, van dyck a., Anthony Van Dyck Sir, Sir Anthony Vandyke, Anthonij van Dijck, Van Dich Antonio, Anton Vandyk, von Dyk, Antoine Van-Dick, Vandique Anttonio, Anthony van Dyk, vandic, Vandyck Sir Anthony, Vandycke Anthony, Anthonio van Dijk, Ant. van Dyk, Sir Antonio Van Dyck, Dijck Antoon, Vandicche, Van Dyck Antoine, Vandeck, Anthony van Dyck, Van Dick, v. Dyk, Ant. v. Dyk, Antoin Vandyk, Vand Duyke, Valdiq, Ant.v. Dyck, Van-Dyck, Vandyck &amp, Van Daik Anton, bandic, Dyck Antoine van, comme de Van Dyck, A. Dyck, Mandique, A. van-Dyck, Vandeich, Wan Dick, Vandech, Anthonis van Dijck, Anthoni van Dyck, Van Dijck, Ant v. Dyk, Vandicch Antonio, V. Dyke, Ant. v. Dyck, Anttonio Vandique, Vandiche, Van Dyck Anton, A. van Dyk, Antonio Wandik, Badic, Vandich, Antoine Van-Dyck, Vandick A., Antoni v. Deick, After Van Dyck, A. Vandyke, Van Dyck, Vandycke, Vendeich, Dyk Anthonis van, Dyck Ant. van, van Dyijck, A. Van-Dick, Anthonie Van Dyck, Ant. van Dyks, Anthony Vandyke, Van Dijk, A. Vandick, baldique, den Ridder van Dyk, Anton von Dyck, After Vandyck, Vandyck Antonio, Dijck Anthonie, Vandisco fiamengo, Van Dycke, Vandik, Anton de Dück, Antoine van Dyck, Chevaliér van Dyk, Ant Van Dyck, Bandeique, Anthony Vandyck, A. Vandik. en Italie, Vau Dyke, Deick, Ant. Vandyck, Antonio Vandichi fiamengho, A. Vandyck, Dyck Anton van, Antonio van Dyck, Anton van Dyk, Antonio van Deyc, Van Daĭk Antonis, Dyk, Vnaydke, Bandique, Bandiq, Antoine Vandeik, Dyck Anthony van, A Vandyke, van dyck sir anthony, Antoine Vandyk, Anthonius van Dyk, Ant. Van-Dyck, Sr. Qarışqa Van. Dych, van Dyck Anton., A. Vaudick, Van Dyck School, Dyck, Van Dycke Anthony, A. Van Dik, Van Dyck Sir Anthony, Antony van Dyck, Vandichi, dyck anton van, Van diq, Daĭk Antonis van, A.v. Dyk, Wandich, Wandik Antonio, van Deyck, Anthonie van Dyk, Dack, dyck van a., Antonii van Dyck, Antonio Dyck, Ant. Vandick, Valdique, Anthonis van Dyck, Antoine Vandich, Dyke, Van Vandyck, A. Van Dyck, Dyck Antoon van, Vandyke, Van Dyck Anthony, Antoni van Dyk, A. Van Dyc, antoon van dyck, A Van Dyck, Van Dyck Anthonie, Vandeyc, V Dyck, Anton van Dyck, Vandino, An. Dyk, Vandyke Sir Anthony, Antonio Vandik Fiammingo, Dyck Anthonis van, dyck van, Van Dyck Anthonis, Dyck Sir Anthony van, antonis van dyck, Ban Dycq, A. Vandik, Wandik, דייק אנטוני ואן, Ant. Van Dick, Dyck Anthonie, Ant. von Dyck, Van Dyck Anthony Sir, Sir A. Vandyck, Wan Dyck, Vandique, Van Dych, Antoine Van Dick, Anth. Vandyke, antonys van dyck, Sir Anthony Vandyck, Van-Deĭk Antoni, von Deick, Vandick Fiammengo, Anthon van Dyck, Antoine Vandik, Vandych Antonio, sir a. van dyck, Ant Van Dick, A. von Deyk, Vandyk, A. v. Dyck, Van Dick Anthony, Van Dyck Antoon, Vandaich, A. van Dycl, Antonio Vandich, Deĭk Antoni van, Anthony Vandycke, Antonio Vandicch, Van-Dick, Dijk Anthony van, Van. Dick, Antonio van Deyck, Dyck A. van, A.v. Dyck, Vandich Antonio, anthonius van dyck, Van Dyk, Dyck Antonie van, Van Dyck Antoon Sir, Vandyck Sir Ant. Flem., Dijck Sir Anthony van, Antt.o van Deyck, Van Dyck Antonio, anthonys van dyck, A. von Dyck, Anton van Dijck, Vandike, Dyck Anthony van Sir, Anton von Deyck, Van-Deyck, Wanclelfef, Chev. Anton van Dyk, Dyck Antonis van, Antoine Vandyck, An. van Dyck, Ant. Van Dyck, jan van dyck, Van Dyc, Vandec, Vandeic, Antoni van Dyck, Anth. van Dyck, Vandeique, Vandicco, V Dyck, Antonio Vandyck, Antoine Wandick, A. V. Dyke, V. Dyck, Dijck Anton van, A. Vandych, Antony van Dijck, dyck van, Vandiq, Van-Dyk, Anth. v.
Rəssamın cinsi: kişi
Vətəndaşlıq: holland
Rəssamın peşələri: dramaturq, etcher, müəllif, rəssam, teatr rejissoru, tərcüməçi
Rəssamın ölkəsi: Hollandiya
Təsnifat: köhnə usta
Styles: Barok
Yaşında vəfat edib: 42 il
Doğulduğu il: 1599
Doğum yeri: Antverpen, Antverpen əyaləti, Flandriya, Belçika
Ölüm ili: 1641
Vəfat etdiyi yer (yerində): London, Böyük London, İngiltərə, Böyük Britaniya

Mümkün məhsul materialı variantları

The product dropdown menu gives you the possibility to select the size and materialaccording to your preferences. The following options are available for individualization:

  • Kətan: The canvas print, not to be mistaken with a painting on a canvas, is a digital image printed from a UV direct printer. A printed canvas of this work of art will allow you to transform your art print into a large size artwork like you would see in a gallery. Canvas prints are relatively low in weight. This means, it is easy and straightforward to hang up your Canvas print without extra wall-mounts. Canvas prints are suitable for any kind of wall.
  • Akril şüşə üzərində çap (əsl şüşə örtüyü ilə): An print on acrylic glass, which is sometimes described as a plexiglass print, will turn your favorite original into magnificient décor. The work of art will be custom-made with modern UV direct print machines. The major upside of an acrylic glass fine art print is that sharp contrasts as well as minor details will be more recognizeable because of the delicate tonal gradation in the picture.
  • Metal (alüminium dibond çap): An Aluminium Dibond print is a print with a true effect of depth - for a modern look and non-reflective surface structure. The colors are luminous and bright in the highest definition, details of the print are very clear, and there’s a matte appearance that you can literally feel. This UV print on Aluminum Dibond is one of the most popular entry-level products and is a truly stylish way to display art reproductions, since it puts 100% of the viewer’s attention on the artwork.
  • Plakat (kətan materialı): Our poster is a UV printed flat cotton canvas paper with a slight finish on the surface. Please bear in mind, that depending on the size of the poster print we add a white margin of something between 2 - 6cm around the print motif, which facilitates the framing.

Məhsul

Məhsulun təsnifatı: bədii çap
Çoxalma üsulu: rəqəmsal reproduksiya
İstehsal texnologiyası: UV birbaşa çap
Mənşə: Almaniya
Ehtiyat növü: tələb əsasında istehsal
Nəzərdə tutulan istifadə: bədii kolleksiya (reproduksiyalar), qalereya divarı
Şəklin uyğunlaşdırılması: kvadrat düzülüşü
Şəklin aspekt nisbəti: 1 : 1 - uzunluq : en
Nəticə: uzunluğu eninə bərabərdir
Mövcud reproduksiya materialları: kətan çapı, poster çapı (kətan kağızı), metal çap (alüminium dibond), akril şüşə çap (əsl şüşə örtüklü)
Kətan çapı (xərəyə çərçivəsində kətan) seçimləri: 20x20sm - 8x8", 30x30sm - 12x12", 50x50sm - 20x20", 70x70sm - 28x28", 100x100sm - 39x39", 150x150sm - 59x59"
Akrilik şüşə çap (əsl şüşə örtüklü) ölçü seçimləri: 20x20sm - 8x8", 30x30sm - 12x12", 50x50sm - 20x20", 70x70sm - 28x28", 100x100sm - 39x39", 150x150sm - 59x59"
Poster çapı (kətan kağızı) ölçüsü variantları: 30x30sm - 12x12", 50x50sm - 20x20", 70x70sm - 28x28", 100x100sm - 39x39"
Alüminium dibond çap ölçüsü variantları: 20x20sm - 8x8", 30x30sm - 12x12", 50x50sm - 20x20", 70x70sm - 28x28", 100x100sm - 39x39"
Sənət izinin çərçivəsi: çərçivə yoxdur

Legal disclaimer: We try everything to depict our art products as exact as possible and to showcase them visually. However, the tone of the print materials, as well as the printing may differ slightly from the representation on your monitor. Depending on the settings of your screen and the quality of the surface, colors might not be printed 100% realistically. Since all our art prints are processed and printed manually, there might as well be minor discrepancies in the size and exact position of the motif.

© Müəllif hüquqlarının qorunması - Artprinta (www.artprinta.com)

Siz həmçinin kimi ola bilər

Son vaxtlar baxıldı